phương thức thanh toán
27/03/2018
PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN DỰ ÁN PHÚC AN CITY I. QUY ĐỊNH VỀ CỌC VÀ THỜI ĐIỂM KÝ HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG 1. Quy định về cọc • Xác nhận cọc sản phẩm tối thiểu là 5.000.000 VNĐ/sản phẩm. •...
Gọi Ngay
Bản Đồ
Làm Bảng Hiệu Giá Rẻ Phúc An City